Easy Resume Upload

Contact No

800 KB max.
doc,docx,pdf,rtf,txt files only
Security Code
    Security Code   Refresh Code
 
   


 
नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
0

applicants

10

No. Views

 

AS Advertised on The Kantipur Daily 1st October 2019

यस बित्तिय संस्थाको . . २०७६/२०७७ को स्वीकृत कर्मचारी दरबन्दी अनुरुप वित्तिय संस्थाको केन्द्रिय कार्यालयलाइ देहाय बमोजिमको पद शुरुमा (एक) वर्षको लागि करार सेवामा पूर्ति गर्नु पर्ने भएकोले देहाय बमोजिम योग्यता पुगेका नेपाली नागरिक हरु बाट आफुले प्राप्त गरेको नागरिकता, शैक्षिक योग्यता, तालिम अनुभवका प्रमाणपत्रका प्रमाणित प्रतिलिपिहरू एवं हालै खिचिएको पासपोर्ट साइजको (दुइ) प्रति फोटो सहित यो सूचना प्रथम पटक प्रकाशन भएको मितिले ३० दिन भित्रमा तोकिएको ढाँचाको दरखास्त एवं व्यक्तिक विवरण फारम बुझाउन अहवान  गरिएको आवेदन दिने उम्मेदवारले नेपाल बाहेक अन्य मुलुक बाट हासिल गरेको शैक्षिक योग्यता भएमा सोको साथमा नेपालको मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट समकक्षता (Equivalence) निर्धारण गरेको प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिप समेत अनिवार्य रुपमा पेश गर्नुपर्नेछ म्याद भित्र पेश नभएको रित नपुगी आएको दरखास्त एवं व्यक्तिक विवरण फारम उपर कुनै किसिमको कारवाही हुने छैन दरखास्त एवं व्यक्तिक विवरण फारम सेवाको शर्त तथा सुविधाहरु यस बित्तिय संस्थाको Website :www.skbbl.com.np  बाट  Download  गर्न वा यस बित्तिय संस्थाको केन्द्रिय कार्यालयबाट प्राप्त गर्न सकिनेछ व्यक्तिक विवरण (CV) मुल्यांकन गर्दा छनौट सुची (Short listing) मा परेका उम्मेदवारलाई मात्र अन्तर्वार्ता एवं कार्ययोजन प्रस्तुतिका लागि बोलिने

पद : नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत

श्रेणी : विशिष्ट

तह : ११

विज्ञापन :  ०१/२०७६/७७

न्युनतम योग्यता :

)  मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय बाट वाणिज्य शास्त्र, व्यवस्थापन,बेन्किंग, बित्तिय, मौद्रिक, अर्थशास्त्र

       ,लेखाशास्त्र, तथ्याँकशास्त्र, गणित,जनप्रशासन, कृषिविज्ञान, समाजशास्त्र, ग्रामिण विकास वा

       कानुन विषयमा स्नाकोत्तर तह उत्तीर्ण गरि नेपाल राष्ट्र बैंक बाट इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा बित्तिय

      संस्था हरुमा व्यवस्थापन स्तर वा सो भन्दा माथिल्लो तहमा कम्तिमा वर्ष काम गरेको अनुभव

       भएको

)   Chartered Accountant  उत्तीर्ण भई  ICAN को सदस्यता प्राप्त गरि नेपाल राष्ट्र बैंक बाट इजाजतपत्र बैंक तथा    

       बित्तिय संस्था हरुमा व्यवस्थापन स्तर वा सो भन्दा माथिल्लो स्तरमा कम्तिमा वर्ष काम गरेको अनुभव भएको

)    दफा () मा उल्लिखित न्युनतम शैक्षिक योग्यता प्राप्त गरि अनुभवको हकमा ग्रामिण विकास,

       लघुवित्त,बैंकिंग, लगायतका क्षेत्रमा विज्ञको रुपमा कम्तिमा १० वर्ष को अनुभव भएको वा उल्लिखित

       क्षेत्र संग सम्बन्धित अन्तराष्ट्रिय संघ / संस्थामा कम्तिमा १० वर्ष काम गरेको अनुभव भएको

()    Chartered Accountant  उत्तीर्ण भई ICAN को सदस्यता प्राप्त गरि ग्रामिण विकास, लघुवित्त, बन्किंग

         लगायतका क्षेत्रम विज्ञको रुपमा कम्तिमा १० वर्षको अनुभव भएको वा उल्लेखित क्षेत्र संग सम्बन्धित            

          अन्तरास्ट्रिय संघ/संस्थामा कम्तिमा १० वर्षको काम गरेको अनुभव भएको

उमेरको हद : आवेदन दिने अन्तिम मिति सम्ममा ३५ वर्ष पुरा भई ५५ वर्ष ननाघेको 

साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.

केन्द्रिय कार्यालय, सुविधानगर, काठमाडौँ , नेपाल

फोन : ०१-४१११९२६,०१४१११८२८

 
Additional Information
Location Kathmandu Start Date ASAP
Job Type Full-time
Salary Not Provided
Career Level Experienced Relevant Work Experience 7+ to 10 Years
Education Level Master Level completed Job posted on 01-Oct-2019


Contact Information
Company Name Kantipur Paper Add Telephone No Not Provided
Contact Name साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय सं Site Link Not Provided
 

                       

Coming Soon